Architect Nijmegen

Welkom bij Architect Nijmegen. De plek voor al uw vragen op het gebied van bouw en realisatie van ruimtes en gebouwen. Wilt u meer info of een afspraak maken. Bel dan nu 0650666649

Wat is Architect Nijmegen

Architect Nijmegen is een bureau dat als missie heeft om u te helpen bij het realiseren van geweldige ruimtes in huis. Dit door het ontwerp proces voor u te begeleiden en gezamenlijk creatieve oplossingen te bedenken. De belangrijke stappen in dit proces zijn:

  1. helder krijgen van uw bouw of verbouw wensen
  2. omzetten van uw wensen naar eerste schetsen
  3. uittekenen van de bouwtekeningen
  4. afstemmen met de gemeente en realiseren van bouwvergunning (indien nodig)

Hoe werkt het ?

De eerste stap bij Architect Nijmegen is het helder krijgen van de (ver)bouw wensen door het houden van een prettig gesprek. In dit gesprek zal veel worden doorgevraagd op de wensen die er zijn, om deze zo helder mogelijk te krijgen.

Uit ervaring blijkt dat vaak de meningen van partners (indien van toepassing) verschillend zijn. Het doel is deze wensen per persoon duidelijk te krijgen zodat in het vervolg traject verschillende belangen goed worden meegenomen.

Het omzetten van de wensen naar eerst schetsen kan reeds plaatsvinden in het tweede deel van het (eerste) gesprek door gezamenlijk de eerste bouwkundige ideeën te bespreken.

Vervolgens zullen 1, 2 of 3 architecten worden geselecteerd om additioneel ideeën in te brengen om zoveel als mogelijk opties te onderzoeken.

Afhankelijk van de wensen worden deze ideeën uitgebeeld in 2D of 3D tekeningen, en met u gedeeld.

Vervolgstappen

Indien al mogelijk wordt een voorkeursrichting gegeven en de best passende architect gevraagd de tekeningen verder uit te werken.

Indien de richting nog te onduidelijk is, worden dezelfde of andere architecten gevraagd de voorstellen te verbeteren of met nieuwe ideeën te komen. Dit proces loopt net zo lang totdat de richting van de oplossing voldoende is bepaald om één architect te kunnen kiezen.

De gekozen oplossingsrichting wordt door één architect verder uitgewerkt. In dit proces zal ook rechtstreeks contact plaatsvinden met de architect. Aspecten die hier aandacht krijgen zijn materiaalkeuzes, exacte maatvoering, kleuren en indien van toepassing interieur advies en/of licht advies.

Binnen het gehele proces zal rekening gehouden dienen te worden met de regels en richtlijnen zoals opgesteld door de gemeente. In grote lijnen zijn deze vastgelegd in het bestemmingsplan, wat mag er qua volume en vorm gebouwd worden en de welstandscommissie, hoe ziet het gebouwde eruit.

Het uiteindelijke doel is een ontwerp te realiseren dat tegemoet komt aan de wensen van u als opdrachtgever en tevens wordt gehonoreerd  door de gemeente. Deze stap zal leiden tot een vergund ontwerp. Onderdeel van deze stap is tevens zorgen dat de juiste berekeningen plaatsvinden voor bijvoorbeeld constructie, isolatie, lichtinval en ventilatie.

Hoe maak je een afspraak?

Wilt u meer weten of direct (vrijblijvend) een gesprek plannen neem dan contact op met 06-50 66 66 49 en maak direct een afspraak .